Friday, December 24, 2010

kasamtangan

samtang ang nasud nag ila-id sa tumang kalisod
kasing-kasing naghilak sa ka pait sa kahimtang
adunay mga tawo nga naghudyaka sa kadato
nga anaa sa posisyon sa panggamhanan

dili ikalimod nga ang dato misamot ka dato
samtang ang pobre nalubong sa tumang ka pobre
hain na ang hustisya? hain na ang gugma?
hain na ang kasamatangang hukmanan?

kadto bang mga tawo nga anaa sa panggamhanan?
o kadto bang mga tawo nga gihukman?
kinsa ba ang adunay ti-unay nga pag serbisyo sa katawhan?
ako? ikaw ba? sila kaha? kasamatangan nga katawhan. . .

No comments:

Post a Comment